250 ₺ ve üzeri alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO! | Covid 19 sebebiyle kargo firmaları kaynaklı kısmi gecikmeler yaşanabilir.

Arama yap

100% Güvenli Alışveriş | Hızlı teslimat

Kullanıcı Sözleşmesi
1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme https://www.cupidolio.com internet adresinde bulunan ürün ve hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Gülfem Üçyaşar Cupidolio Ticaret ve İnternet Satışı (CUPIDOLIO olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında CUPIDOLIO ‘a ait olan https://www.cupidolio.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında CUPIDOLIO’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.
2.3: CUPIDOLIO, satın alma veya benzer işlemler sırasında; bildirimlerde bulunmak, bülten göndermek veya hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için e-posta, cep telefonu vb. iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu gibi yöntemlerle onaylanmasını talep edebilir, hizmetlerin kullanılabilmesi için bu onay süreçlerini zorunlu tutabilir.
2.4: CUPIDOLIO, kullanıcının kayıt sırasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu siparişlerle ilgili bildirimler veya bültenler gönderebilir.
3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1: CUPIDOLIO, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile CUPIDOLIO ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen ürün/hizmetleri vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Müşteri, www.cupidolio.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CUPIDOLIO’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.3: Müşteri, CUPIDOLIO tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CUPIDOLIO’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CUPIDOLIO’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.4: Müşteri, www.cupidolio.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran müşteriyi bağlayacaktır.

3.5: Müşteri, www.cupidolio.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.6: www.cupidolio.com internet sitesinde müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CUPIDOLIO’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CUPIDOLIO’nın müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.7: CUPIDOLIO, müşteri verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve müşteri yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Müşteri, www.cupidolio.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CUPIDOLIO’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8: Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen müşteriye aittir.
3.9: İşbu kullanıcı/üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CUPIDOLIO’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CUPIDOLIO’nın müşteriye karşı kullanıcı/üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.10: CUPIDOLIO’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde müşterinin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CUPIDOLIO’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.11: CUPIDOLIO tarafından www.cupidolio.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12: CUPIDOLIO kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. CUPIDOLIO, müşterinin www.cupidolio.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13: CUPIDOLIO’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CUPIDOLIO ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Müşteri, CUPIDOLIO’ya müşteri olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
3.14: CUPIDOLIO web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda müşteri CUPIDOLIO web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.15: CUPIDOLIO, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya CUPIDOLIO web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16: CUPIDOLIO, kullanıcı/üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

4- Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme müşterinin üyeliğini iptal etmesi veya CUPIDOLIO tarafından müşteriliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CUPIDOLIO müşterinin müşterilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda müşterinin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5- İhtifallerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtifallerde Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6- Yürürlük
Müşterinin, üyelik kaydı yapması müşterinin kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve müşterilik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme müşterinin müşteri olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarı git
Ürün sepetinize eklendi